Arnoud Holleman

Amsterdam — donderdag 01 juni, 2023
nl / en
#video

Immovably Centred

De Appel, Amsterdam

In De Appel nodigt Arnoud Holleman verschillende acteurs, curatoren en museumdirecteuren uit om de door hem geschreven tekst voor te lezen. De titel “Immovably Centred” is afgeleid van het motto dat Rainer Maria Rilke gebruikte voor zijn biografie over Auguste Rodin: ‘The hero is he who is immovably centred’. Rilke zet Rodin als bovenmenselijk genie op een voetstuk, Arnoud Holleman voert een hedendaagse kunstenaar op die zich, nog steeds, identificeert met zo'n soort kunstenaarschap.

10.000 lives

Gwangju Biennale, Zuid Korea

Het eclectische oeuvre van kunstenaar en schrijver Arnoud Holleman komt thematisch bijeen in 'het leven van beelden' en de betekenis die wij er als mensen aan toekennen. Vaak neemt hij bestaande beelden en verandert de betekenis ervan door ze een nieuwe context te geven. Vanuit dezelfde interesse maakt hij werken over de dubbelzinnige geschiedenis van het (Bijbelse) beeldverbod.

Just in Time!

Stedelijk Museum, Amsterdam

Just in Time (JIT) is een economisch begrip, gebaseerd op productie van componenten op de juiste plek en op het juiste moment, om verspilling te voorkomen. Kunstenaars organiseren hun tijd doorgaans tegenovergesteld. Zij kiezen bij voorkeur de omweg, richtingloosheid, staan open voor fouten en onverwachte vondsten. Gast-curator Maxine Kopsa vroeg de kunstenaars om het begrip 'noodzaak' te definiëren.

Marcel

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, earth has disappeared. As we will not be able to crash, we will continue flying until we run out of fuel. Well so do something about it you?ve been wining about it for years. Well. Halfway. Everything?s fine. Stay calm. Come on guys what?s the big idea? You know, these days when somebody on the street says ?sorry? it?s a junky. You see you don?t get it. You?re just a character in someone elses plot.