Arnoud Holleman

Amsterdam — zaterdag 18 mei, 2024
nl / en
#tentoonstelling

The Trouble With Value

Onomatopee, Eindhoven

Curator Kris Dittel schrijft: What practices bring us closer to understanding the potential of art to represent different notions of value in the contemporary? How can we counter the certain apathy of the contemporary to engage with positions that resist this mood and present us with challenging perspectives on value? The project attempts to locate artistic and institutional practices that offer viewpoints beyond the strategy of blending-in and conforming to the rules.

10.000 lives

Gwangju Biennale, Zuid Korea

Het eclectische oeuvre van kunstenaar en schrijver Arnoud Holleman komt thematisch bijeen in 'het leven van beelden' en de betekenis die wij er als mensen aan toekennen. Vaak neemt hij bestaande beelden en verandert de betekenis ervan door ze een nieuwe context te geven. Vanuit dezelfde interesse maakt hij werken over de dubbelzinnige geschiedenis van het (Bijbelse) beeldverbod.

K48-3 Teenage Rebel: The Bedroom Show

Galerie du Jour - agnès b., Parijs.

Met een slimme zet heeft Scott Hug de galerie omgetoverd tot tienerkamer, gevuld met artefacten en werken van zo'n 70 kunstenaarsvrienden. Zoals te verwachten is varieert de kwaliteit van het werk behoorlijk. Interessant is dat zowel kracht en zwakte van de tentoonstelling schuilt in Hug's verwarrende mix van 'officiële' kunst en set dressing.

Just in Time!

Stedelijk Museum, Amsterdam

Just in Time (JIT) is een economisch begrip, gebaseerd op productie van componenten op de juiste plek en op het juiste moment, om verspilling te voorkomen. Kunstenaars organiseren hun tijd doorgaans tegenovergesteld. Zij kiezen bij voorkeur de omweg, richtingloosheid, staan open voor fouten en onverwachte vondsten. Gast-curator Maxine Kopsa vroeg de kunstenaars om het begrip 'noodzaak' te definiëren.

Radio Balzac

Van Abbemuseum, Eindhoven

De Balzac van Auguste Rodin staat vanaf 1 februari in Het Oog in het van Abbemuseum, als special guest in een installatie van Arnoud Holleman. In deze tijdelijke opstelling draait het beeld langzaam rond. Bezoekers kunnen het beeld van alle kanten bekijken en de 19e eeuwse schrijver kijkt ondertussen rond, naar onze tijd. Via een online radiozender ? Radio Balzac ? worden meningen, discussies en andere inzichten over het beeld verzameld en uitgezonden.

Wij

Kunstvereniging Diepenheim en Rijksmuseum Twenthe, Enschede

De definitie van het woord definitie is: 'de beschrijving van de essentie van iets in één of twee zeer precieze en beknopt geformuleerde zinnen'. Dat is niet makkelijk en we pretenderen het ook niet te kunnen. Toch zijn er veel kenmerken die we interessant vinden als we ons afvragen wat typisch is voor de regio Twente. Maar die dingen zijn niet zozeer absoluut als wel relatief.

Melanchotopia

samengesteld door Nicolaus Schafhausen and Anne-Claire Schmitz

Voor Melanchotopia heeft Witte de With meer dan veertig internationale kunstenaars uitgenodigd om op verschillende locaties in Rotterdam werk te maken. Melanchotopia wil meer dan de klassieke benadering van kunst in de openbare ruimte, door een scala van artistieke praktijken naast elkaar te tonen - van grootschalige interventies tot eenvoudige gebaren. Witte de With wil zo de verschillende soorten van dagelijks leven in Rotterdam naar voren halen om nieuwe ontmoetingen mogelijk te maken.

From the Corner of the Eye

Stedelijk Museum, Amsterdam

Het gaat om kunst waarin de queer blik een relatie aangaat met andere lagen in het kunstwerk. De titel refereert aan de terloopse, perifere blik die te verbinden is met het suggestieve ogenballet dat homo's en lesbo's met een grote graad van verfijning in de sociale ruimte opvoeren. De titel geeft ook uitdrukking aan de melancholie, scepsis, zelfrelativering en subversieve camp waarmee de kunst in deze tentoonstelling noties van identiteit uitdaagt en vloeiend maakt.