Arnoud Holleman
Amsterdam, Sunday November 29, 2020
Tijdcapsuledag
Wat weten we nu waar we in 2013 nog geen weet van hadden? In 2014 werd de MH17 uit de lucht geschoten ... werd Rotterdam Centraal Station heropend. In 2015 werd het klimaatakkoord in Parijs ondertekend ... kwam de grote vluchtelingenstroom op gang ... dachten we dat Hillary de eerste vrouwelijke president zou worden. In 2016 stierf David Bowie ... kwam Trump aan de macht. In 2017 werd Feyenoord kampioen! ... ging #MeToo viral.
& Auguste Judd & Pablo Bartana
"De parallel tussen relatief recente Nederlandse geschiedenis en de islam en de joodse cultuur intrigeert me�, zegt Holleman. �Het tweede gebod beschouw ik als bindmiddel tussen mij en de islam: als er ergens een common ground is, dan is het hier. Het Staphorst van de jaren vijftig is een soort black box: ergens in onze cultuur zit het besef dat we niet overal maar beeld moeten op- en aanplakken. Niet alles is in beeld te vatten."
Radio Balzac
De Balzac van Auguste Rodin staat vanaf 1 februari in Het Oog in het van Abbemuseum, als special guest in een installatie van Arnoud Holleman. In deze tijdelijke opstelling draait het beeld langzaam rond. Bezoekers kunnen het beeld van alle kanten bekijken en de 19e eeuwse schrijver kijkt ondertussen rond, naar onze tijd. Via een online radiozender – Radio Balzac – worden meningen, discussies en andere inzichten over het beeld verzameld en uitgezonden.
In Memory Of Things To Come
De geschiedenis van de Wilhelminasteen begint op 30 mei 1891 als de dan 10-jarige Koningin Wilhelmina en Koningin-moeder Emma een bezoek brengen aan Rotterdam. Om de gebeurtenis luister bij te zetten varen er honderden bootjes op de Maas en brengen 3000 schoolkinderen een aubade. De kersverse kleine Koningin zal haar naam verlenen aan de Wilhelminakade en de handeling die daarbij hoort is een steenlegging.
Een voorspoedig 2133!
Wie zich verdiept in de geschiedenis van tijdcapsules vindt genoeg redenen om er geen te maken. De meesten verdwijnen, omdat ze vergaan of omdat ze worden vergeten. Toch zijn we bezig om er een in Rotterdam samen te stellen. Want ook al zijn we tegenwoordig geneigd om alleen met ironische distantie naar tijdcapsules te kijken, ze bieden nog steeds mogelijkheden. Niet zozeer voor onze nazaten, maar voor onszelf.
Melanchotopia
From large-scale interventions to very simple gestures, Melanchotopia supports a range of artistic practices that go beyond the classical approach to displaying art in public space. Working with the existing dynamics of the city, Witte de With’s intention is to bring forward the diverse layers of daily life in Rotterdam, creating a rich framework for subjective encounters. It is an exhibition about the reality of Rotterdam.
Media Suicide
De 38-jarige Karst T. uit Huissen reed even voor het middaguur in op toeschouwers in een bewuste actie de koninklijke familie te raken. De man raakte zelf ernstig gewond en verkeerde gisteravond in levensgevaar. De man ontweek op de Jachtlaan in Apeldoorn twee afzettingen en reed met zijn zwarte Suzuki Swift in op de menigte. De koninklijke familie zag vanaf een paar meter afstand hoe de man tegen monument De Naald botste.
Over de filosofie van de verdunning
Als aanzet tot de verwezenlijking van hun ideaal ontmantelde Muller de hiërarchie in de verpleging. In deze anti-autoritaire omgeving stond voorop dat zwakzinnigen en begeleiders elkaar hielpen om ‘zichzelf’ te zijn. Met zijn oprechte, onaangepaste gedrag kon de zwakzinnige zelfs als positief voorbeeld dienen voor de ‘zelfactualisering’ waar ieder mens naar diende te streven.
Nieuwkomer
For months after I first stood on that little bridge, I continued to circle around the windmills. Not only with my camera, but also with a microphone. When you look closer, the polder turns out to be an arena of conflicting interests. The cluttering of the landscape stands in opposition to climatological necessity; economic and ecological interests are locking horns for dominance; innovation oriented towards the future has to compete with the appreciation for history.
Call me
It’s either filthy thoughts or intellectual blah-blah, and nothing in between. Look closer. More closer. Look at me! You hear me?! If there’s any reason for me to be ashamed, it’s you. The only reason I’m standing in front of the town hall is because I happened to have been ‘created’ by a world-famous sculptor: Rodin, the genius of deep emotions and existential gestures. Yeah right. The way I’m standing here, Rodin is the only person who’s never once laid a finger on me.
Ken Park
Willem de Rooij in Frieze magazine: Holleman looped the legendary shot of one the protagonists relieving himself after a night of steady drinking, emptying a last can of beer while doing so. After a while the calm splashing becomes reminiscent of a Zen fountain rather than a toilet, forming the audio backdrop to the show. Holleman filmed this fragment with a video camera in a cinema, in an exploration of appropriation, as well as of the status of the original images.
Time Warp
A cinematic report on the processes of growth and change taking place on W.G. Witteveenplein in Rotterdam. Each film begins with the construction of the park in early 2003 and shows the various changes that have taken place so far. The films are supplemented four times a year with new material. This will result in five twelve-minute films in 2023. Collaborative project with Erwins Driessens & Maria Verstappen.
Wij / We
The definition of the word definition is: �the description of the essence of something in one or two highly precise and succinctly formulated sentences.� That is by no means easy, and we certainly don�t pretend to be able to do so. Nevertheless, there are a lot of characteristics that we find interesting and that we come up against in wondering about what might be typical of the region known as Twente. But those things aren�t so much absolute as they are relative.
Retitled
For the last couple of years in a row, artists had been invited who felt at home in a big show environment. This had thrown up a number of lively and playful installations, but this year the budding tradition was in jeopardy: for a variety of reasons there was next to no money for art projects. The only kitty in the budget that might be called upon had been set aside for the printing of the half a million paper napkins that were to be used during the festival.
Aaltje Kraak
In de Marslaan stond een rijtje van vijf jaren zestig-huizen te wachten op de sloop. De bouwnorm was in het centrum tot vierhoog verhoogd dus op die plek voldeden ze niet meer. De grote ramen, die de huizen ooit tot moderne doorzonwoningen hadden gemaakt waren nu dichtgetimmerd. Op het blanke hout van het underlayment stond over de volle lengte van het huizenblok met spuitbus geschreven: Weg met die zooi!
Verzameling Verzamelingen
De burgemeester had met de mooie stukken uit de collectie van de Van Sytzamastichting zijn kamer ingericht, maar de rest van het cultuurgoed voerde een verloren strijd tegen het dagelijks leven. Stenen beelden stonden zonder sokkel op de gang en werden gebruikt om de deuren open te houden. 18e-eeuwse miniatuurtjes hingen op een paar verloren spijkers naast een groepsfoto van de brandweer.