Petrus Adrianus Bergsma (De laatste Grietman) 1816 – 1846

NB: Deze pagina scrollt naar rechts >>

Douwe Jan Vincent Baron van Sytzama
1846 – 1876
Jhr. Hubert Herman Adriaen Jan de Geer
1876 – 1880
Claas Wieringa
1880 – 1915
Thijs Nauta
1915 – 1939
Hidde Frankena
1939 – 1945
Mr. Pieter Teakes van der Herberg
1945 – 1965
Ruurd Faber
1965 – 1971
Ebele Talstra
1971 – 1983
Jacob Maris
1983 – 1989
Drs. Bartele Vries
1989 – 1995
Jan Lukas Eggens
1995 -
Situatiefoto